SepraSol (Gaz/Sıvı Ayırıcı)

Rafineri,kimyasal endüstrisinde ve doğalgaz çevrim santrallerinde temiz ve aerosolsuz gaz, ekipman ömrü ve proses optimizasyonu için kritik bir konudur. Kontamine gazlardan yüksek verimlilikte sıvı ve gaz ayrımı yaparak bakım ve işletme maliyetlerini düşürür.
Seprasol filtreler kompresör ve türbinleri korur.
Su ve korozyon sonucu oluşan partikülleri sistemden uzaklaştırır.