AquaSep (Sıvı/Sıvı Ayırıcı)

Petrol ürünleri, yağ ve kimyasallardan su ayırımı konusunda oldukça başarılıdır.

Çok basamaklı bir sistemdir. Önce söz konusu partikülleri uzaklaştırır, sonra birleştirerek dağıtılmış faz sıvısını sürekli faz sıvısından ayırır.